Algemene info

De organisatie en praktische begeleiding van de activiteiten gebeurt door:

Jacques Boonman
Kapucijnenweg 9
4411 NB Rilland
Tel. 0113-551552
M. 06 22235823
E-mail: jacquesb@zeelandnet.nl / info@podiumreimerswaal.nl

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, dan kunt u altijd bij hem terecht.

Voorintekenen kan alléén schriftelijk via een bestelformulier (op te vragen bij Jacques Boonman) of via de website www.podiumreimerswaal.nl. Dus niet telefonisch!

Kwartetkorting

Als u voor ten minste vier verschillende voorstellingen kaarten bestelt een Kwartetkorting van 10% over het totaalbedrag.

Tip van Jacques

Laat u ook dit seizoen weer eens verrassen door een naam die u niet kent! Ook nu geef ik weer een paar voorzetten met ‘de tip van Jacques’. Ik kan u verzekeren dat u er geen spijt van zult hebben als u deze voorstellingen bezoekt! En als het u écht niet bevalt, krijgt u écht uw geld terug!

Pauzedrankje

Dit seizoen hebben we weer het gebruikelijke gratis pauzedrankje!

Bestelformulieren

Kaarten kunnen alleen besteld worden via de website www.podiumreimerswaal.nl en via het bestelformulier (op te vragen bij Jacques Boonman)

ATTENTIE!!!

Alle abonnementen worden op volgorde van binnenkomst behandeld; en… VOL = VOL! Dit geldt ook voor de theaterdiners.

Betaling

Tegelijkertijd met verzending van uw bestelformulier. Let u er s.v.p. wel op dat u betaalt op dezelfde naam als die op het bestelformulier!

Mogelijkheden:

  • Contant
  • Per bankrekeningnummer NL18RABO0104859156 (BIC code RABONL2U) t.n.v. Stichting Podium Reimerswaal onder vermelding van PR2425 en uw postcode en huisnummer. Zodra uw betaling binnen is, sturen wij u de bestelde toegangskaarten toe. Uw bestelling dient binnen 10 werkdagen betaald te zijn! Is de betaling dan niet binnen dan vervalt de reservering!
  • Via de website: Via ons kaartverkoopsysteem kunt u gemakkelijk op verschillende manieren betalen. U kunt via de website gewoon de instructies volgen.

Losse kaartverkoop

De losse kaartverkoop vindt plaats vanaf 1 september. U kunt dan ook telefonisch bestellen via Jacques Boonman: 0113-551552

Ook via de site www.podiumreimerswaal.nl kunt u gewoon blijven bestellen.

Als u telefonisch reserveert worden de kaartjes klaargelegd aan de kassa en dan kunt u ze daar betalen.

Groepskorting

Groepskorting is mogelijk voor bedrijven, instellingen, verenigingen, verjaardagspartijtjes enzovoort. Een groep dient uit minimaal 15 personen te bestaan. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij Jacques Boonman (0113-551552).

Gehandicapten

Het dorpshuis in Rilland is goed toegankelijk voor gehandicapten. Indien u met een rolstoel een voorstelling wilt bijwonen, verzoeken wij u dit bij de bestelling van uw kaarten kenbaar te maken. We zullen hier graag rekening mee houden. Er is een aangepast toilet aanwezig.

Theaterdiner

Ook dit seizoen is het in het dorpshuis in Rilland én ook in De Meiboom in Krabbendijke mogelijk om voor aanvang van de voorstellingen (m.u.v. koffieconcert) gezellig een drie-gangen-verrassings-theaterdiner te gebruiken (aanvang 17.45 uur!) En u heeft dan ook gereserveerde plaatsen in de zaal. De prijs voor een theaterdiner hebben we helaas vanwege de stijgende kosten iets moeten verhogen en bedraagt nu € 30,00. Bestellen via de website of via 0113 551552 (Jacques Boonman)

Gedragsetiquette

Dit klinkt heel belerend, maar de praktijk leert dat het nodig is regelmatig aandacht aan de volgende punten te besteden.

Annuleren

Toegangskaarten verkregen via voorintekenen dan wel losse kaartverkoop, kunnen NIET worden teruggegeven of verrekend, tenzij er sprake is van een ziekenhuisopname of overlijden.

Niet afhalen kaarten

Het komt steeds vaker voor dat mensen telefonisch kaarten bestellen en ze vervolgens niet komen ophalen. Met als gevolg dat we daar schade door lijden en andere mensen moeten teleurstellen. Verzoek! Als u telefonisch kaarten hebt besteld en u kunt niet komen, laat het dan a.u.b. op z’n minst even (tijdig!) weten!

Kom op tijd

Het komt voor dat mensen te laat komen. Het na aanvang binnenkomen in de zaal is niet alleen erg storend voor de optredende artiesten, maar ook voor uw medebezoekers. In bepaalde gevallen kan het zelfs voorkomen dat wij de laatkomers de toegang tot de zaal moeten weigeren. (Dit maakt soms onderdeel uit van het contract.) Ga dus tijdig van huis weg, zodat u uw auto op uw gemak kunt parkeren; u kunt dan ook altijd nog een kop koffie drinken voor aanvang van de voorstelling.

Gedrag in de zaal

Ga tijdens de voorstelling niet naar het toilet (doe dit vóór aanvang en/of in de pauze).Probeer zo weinig mogelijk te hoesten. Neem uit voorzorg een dropje mee. Kunt u het echt niet tegenhouden, probeer dan tijdens het applaus te hoesten.

Nazit

Het leuke van voorstellingen in een dorpshuis is, dat het ook na afloop meestal erg gezellig is. U kunt onder het genot van een drankje en een muziekje nog even napraten en vaak komen ook de artiesten wat drinken.

Wijzigingen voorbehouden

Voor alle in het programma vermelde data, programmatitels enzovoort geldt: wijzigingen voorbehouden.

Publiciteit/informatie

Nadere informatie over de voorstellingen treft u regelmatig aan in Reimerswaal Informatie (Advertentieblad), De Kapelse en Reimerswaalse Bode en in de cultuurbijlage van de PZC. Ook Omroep Zeeland besteedt aandacht aan onze activiteiten. Ook staan al onze activiteiten op de nieuwe Culturele Agenda voor Zeeland op www.uitinzeeland.nl

Kijk ook regelmatig op Facebook, waar ook veel informatie staat m.b.t. de voorstellingen.

Telefonische informatie kunt u altijd krijgen bij Jacques Boonman, telefoonnummer: 0113-551552

Techniek

Geluid

Het geluid wordt op een prettige manier verzorgd door DW-Sound van René Polderman uit Krabbendijke (zie de advertentie in ons boekje)

Belichting

De belichting wordt op een bijzondere, vakkundige en relaxte wijze verzorgd door de technische ploeg van LVZ onder leiding van Giel Gabriëlse.

Instrumenten

Piano’s/vleugels: Op ieder podium het juiste instrument! Ook in Reimerswaal! Door Joost van de Hamernoot uit Middelburg (zie de advertentie in ons boekje).

Bedankt!

Allemaal bedankt voor jullie inzet! Dit geldt ook voor de medewerkers van de afdeling voorlichting/communicatie en de bodes van de gemeente Reimerswaal, de VVV in Yerseke en alle vrijwilligers die helpen met hand en spandiensten.

Nieuwspagina

Wij zouden het erg prettig vinden als u regelmatig eens op onze website kijkt. Wij proberen deze zo actueel mogelijk te houden. Dit houdt in dat, als er wijzigingen zijn of nieuwtjes of uitverkochte of geannuleerde voorstellingen, we dit ook op de nieuwspagina zetten. Dit voorkomt teleurstellingen. Op de ze pagina staat ook een instructie m.b.t. het nieuwe bestelsysteem via de website. Kijk ook regelmatig op Facebook, waar ook veel informatie staat m.b.t. de voorstellingen.