Wij zijn een stichting met als naam Stichting Podium Reimerswaal. 

Onze gebruiksnaam is Podium Reimerswaal. 
Onze website: www.podiumreimerswaal.nl 
Ons RSIN nummer: 820283824 

Contactgegevens
Coördinator:  Jacques Boonman 
Bezoek/correspondentieadres: Kapucijnenweg 9, 4411 NB Rilland 
Telefoon: 0113 551552 of 06 22235823 
E-mail: info@podiumreimerswaal.nl en/of jacquesb@zeelandnet.nl  

Bestuursleden: Hans Bakker, Kitty van Hoek-Stoutjesdijk en Giel Gabriëlse. 

Beleidsplan
Wij organiseren een afwisselend theaterprogramma in de gemeente Reimerswaal op het gebied van podiumkunsten. 

Wij krijgen een bescheiden subsidie van de gemeente Reimerswaal.  

De overige inkomsten komen uit kaartverkoop. Daarnaast proberen wij extra middelen te verwerven via advertentie-inkomsten (programmabrochure) en via sponsorgelden.  

De stichting voert een eigen financiële administratie. 

Alle middelen worden gebruikt om het theaterprogramma, inclusief de kosten voor licht,  geluid en piano/vleugelhuur te kunnen verwezenlijken. 

Beloningsbeleid
Voor de uitvoering van de activiteiten krijgt de coördinator (ZZP-er) een vast bedrag van de Stichting. De coördinator wordt gesteund door een grote vrijwilligers-werkgroep, die hiervoor geen vergoeding krijgt. 

Doelstelling
Het jaarlijks realiseren van een aantrekkelijk theaterprogramma en een bijdrage te leveren aan cultuurspreiding binnen de provincie Zeeland en in het bijzonder in de gemeente Reimerswaal. 

Activiteiten
Jaarlijks organiseren we tussen de 25 en 35 voorstellingen dicht bij de mensen. ‘Laagdrempelig theater om de hoek’ Verder proberen we onze licht- en geluid-set in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

Financiële verantwoording
Jaarlijks maakt de stichting en een inhoudelijk verslag, een begroting en een financiële verantwoording.  

Vanaf september 2014 heeft de Stichting een eigen financiële administratie. In de periode daarvoor was dit gedeelte onder gebracht bij de gemeente Reimerswaal