ANBI

Wij zijn een stichting met als naam Stichting Podium Reimerswaal.

Onze gebruiksnaam is Podium Reimerswaal.
Onze website: www.podiumreimerswaal.nl
Ons RSIN nummer: 820283824

Contactgegevens 
Coördinator: Jacques Boonman
Bezoek/correspondentieadres: Kapucijnenweg 9, 4411 NB Rilland
Telefoon: 0113 551552 of 06 22235823
E-mail: info@podiumreimerswaal.nl en/of jacquesb@zeelandnet.nl

Bestuursleden: Jacques Boonman, Kitty van Hoek-Stoutjesdijk en Giel Gabriëlse.

Beleidsplan
Wij organiseren een afwisselend theaterprogramma in de gemeente Reimerswaal op het gebied van podiumkunsten.

Gedurende 30 jaar hebben wij hiervoor altijd een bescheiden subsidie ontvangen van de gemeente Reimerswaal.

De overige inkomsten komen uit kaartverkoop. Daarnaast proberen wij extra middelen te verwerven via advertentie-inkomsten (programmabrochure) en via sponsorgelden. 

De financiële administratie loopt via een gemeentelijke grootboekrekening. Dit t/m augustus 2014. Vanaf 1 september gaat de stichting een eigen financiële administratie voeren.

Alle middelen worden gebruikt om het theaterprogramma, inclusief de kosten voor licht en geluid te kunnen verwezenlijken.

Beloningsbeleid
Voor de uitvoering van de activiteiten heeft de coödinator (ZZP-er) een contract afgesloten met de gemeente. Dit gaat buiten de Stichting om. De coördinator wordt gesteund door een grote vrijwilligers-werkgroep, die hiervoor geen vergoeding krijgt.

Doelstelling
Het jaarlijks realiseren van een aantrekkelijk theaterprogramma en een bijdrage te leveren aan cultuurspreiding binnen de gemeente Reimerswaal.

Activiteiten
Jaarlijks organiseren we tussen de 25 en 35 voorstellingen dicht bij de mensen. Theater om de hoek’ Verder propberen we onze licht- en geluidset in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Financiële verantwoording
Alle financiën gaan via de gemeente via een aparte grootboekrekening. Jaarlijks dienen wij een financiële verantwoording (overzicht inkomsten en uitgaven)  in bij de gemeente en een inhoudelijk verslag.

Dit gaat veranderen als we m.i.v. september 2014 als Stichting onze eigen financiële zaken gaan regelen.