Wij zijn op zoek naar vrienden!

Ongetwijfeld zult u mee gekregen hebben dat na de laatste gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe coalitie (SGP en Leefbaar Reimerswaal (ze zijn die naam niet waard!) ) er, om onbegrijpelijke redenen, voor gekozen heeft om de subsidie voor Podium Reimerswaal af te bouwen en uiteindelijk te stoppen! Net nu we dachten dat na alle Corona problemen we weer een onbezorgd seizoen tegemoet zouden kunnen gaan moeten we helaas weer tegen een onzekere toekomst aankijken en bekijken hoe we ons hoofd boven water kunnen houden! Het wegvallen van deze financiële ondersteuning maakt een goede programmering erg lastig. Wij zijn daarom bezig om extra vrienden te vinden ter ondersteuning van ons werk. Het zou toch verschrikkelijk zijn als Podium Reimerswaal zou moeten verdwijnen!

HELP ONS EN WORDT ‘VRIEND VAN PODIUM REIMERSWAAL’.

Doelstelling Stichting: Het behouden en promoten van de activiteiten van Podium Reimerswaal en het verwerven van middelen ter ondersteuning van die activiteiten. Hierbij richt de stichting zich op iedereen die Podium Reimerswaal een warm hart toedraagt.

Wat biedt de stichting aan een vriend van Podium Reimerswaal?

  1. Mogelijkheid tot voorinschrijving voor voorstellingen.
  2. Het GRATIS (normaal 12,50) bijwonen van een presentatieavond voor het nieuwe seizoen met optredens van een drietal artiesten.
  3. U ontvangt een JOKER! Dit is een gratis kaartje wat u, naar keuze, kunt inzetten voor één van de Tip van Jacques voorstellingen (staan in het programmaboekje vermeld!) Wilt U de Joker gebruiken, mail of bel dan naar Jacques en hij zal U verder informeren. E-mail: info@podiumreimerswaal.nl of telefoon: 0113 551552.
  4. U ontvangt enkele keren per jaar een nieuwsbrief met daarin eventueel nog een extra aanbieding.

Wat vraagt de stichting van een Vriend van Podium Reimerswaal? U kunt vriend van Podium Reimerswaal worden door een gift van minimaal 12,50 per persoon per theaterseizoen (sept-sept) * Meer mag uiteraard! Uw bijdrage kunt u storten op: rekeningnummer NL61 RABO 0142 3637 23 t.n.v. Stichting Vrienden van Podium Reimerswaal

VOOR NU: ENORM BEDANKT! Voor vragen en suggesties kunt u zich richten tot Jacques Boonman E-mail: info@podiumreimerswaal.nl. 0113 551552